Hiển thị tất cả 3 kết quả

Model: MIXdrive 15
Hãng sản xuất: 2mag AG
Giá bán: Liên hệ

Máy khuấy từ nhiều vị trí với bề mặt siêu phẳng, không mài mòn với 15 vị trí khuấy, phù hợp với bình Erlenmeyer 6 x 1.000 ml, khoảng cách điểm khuấy 65 mm.

Model: MIXdrive 60
Hãng sản xuất: 2mag AG
Giá bán: Liên hệ

Máy khuấy từ nhiều vị trí với bề mặt siêu phẳng, không mài mòn với 6 vị trí khuấy, phù hợp với bình Erlenmeyer 6 x 1.000 ml, khoảng cách điểm khuấy 130 mm.

Model: Máy khuấy từ gia nhiệt nhiều vị trí
Hãng sản xuất: 2mag AG
Giá bán: Liên hệ

Máy khuấy từ nhiều vị trí với bề mặt siêu phẳng, không mài mòn với 6 vị trí khuấy, phù hợp với bình Erlenmeyer 6 x 1.000 ml, khoảng cách điểm khuấy 130 mm.