Hiển thị tất cả 4 kết quả

Giá bán: Liên hệ
Model: ECS01 Gradient Analytical System
Hãng sản xuất: ECOM

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC bao gồm đầu dò UV-VIS, lò cột, bơm phân tích với tính năng gradient. Đầu dò có bước sóng thay đổi liên tục 190-800 nm và độ nhiễu cực thấp cung cấp khả năng lấy mẫu tốc độ cao lên đến 100 Hz.

Giá bán: Liên hệ
Model: ECS03 Isocratic Analytical System
Hãng sản xuất: ECOM

Hệ thống HPLC hiệu năng cao bao gồm đầu dò UV-VIS, bơm phân tích và hộp đựng chai pha động. Đầu dò có bước sóng thay đổi liên tục 190-600 nm và độ nhiễu rất thấp cho phép lấy mẫu tốc độ cao lên đến 100 Hz.

Giá bán: Liên hệ
Model: ECS04 Gradient Analytical System
Hãng sản xuất: ECOM

Hệ thống HPLC hiệu năng cao kết nối đầu dò UV-VIS, buồng ổn nhiệt cho cột, bơm phân tích, hộp gradient và bộ lấy mẫu tự động.

Giá bán: Liên hệ
Model: ECS02 Gradient Analytical System
Hãng sản xuất: ECOM

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC bao gồm đầu dò UV-VIS, lò cột, bơm phân tích với tính năng gradient. Đầu dò có bước sóng thay đổi liên tục 190-800 nm và độ nhiễu cực thấp cung cấp khả năng lấy mẫu tốc độ cao lên đến 100 Hz.