Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giá bán: Liên hệ
Model: MAXICATOR 3500ml
Hãng sản xuất: IUL, SA

Máy đồng hóa mẫu dạng mái chèo Masticator cho phép đồng nhất hóa triệt để các mẫu trong khi cách ly chúng khỏi mọi ô nhiễm có thể. Động cơ bền bỉ chất lượng cao Masticator sườn đảm bảo đồng nhất an toàn và hiệu quả. Các phòng thí nghiệm thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và lâm sàng tìm kiếm sự đồng nhất đáng tin cậy mà không bị nhiễm chéo miễn phí được hưởng giải pháp này. Máy trộn masticator phân tán các mẫu bên trong các túi vô trùng bằng mái chèo điều khiển hành động bẹp trong khi di chuyển mẫu từ bên này sang bên kia. Bước quan trọng này trong việc chuẩn bị mẫu đảm bảo phân phối đồng nhất các vi sinh vật trong suốt chất pha loãng. Một số mô hình bao gồm một loạt các khả năng.

Giá bán: Liên hệ
Model: Classic/Panoramic
Hãng sản xuất: IUL, SA

Máy đồng hóa mẫu dạng mái chèo Masticator cho phép đồng nhất hóa triệt để các mẫu trong khi cách ly chúng khỏi mọi ô nhiễm có thể. Động cơ bền bỉ chất lượng cao Masticator sườn đảm bảo đồng nhất an toàn và hiệu quả. Các phòng thí nghiệm thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và lâm sàng tìm kiếm sự đồng nhất đáng tin cậy mà không bị nhiễm chéo miễn phí được hưởng giải pháp này. Máy trộn masticator phân tán các mẫu bên trong các túi vô trùng bằng mái chèo điều khiển hành động bẹp trong khi di chuyển mẫu từ bên này sang bên kia. Bước quan trọng này trong việc chuẩn bị mẫu đảm bảo phân phối đồng nhất các vi sinh vật trong suốt chất pha loãng. Một số mô hình bao gồm một loạt các khả năng.

Giá bán: Liên hệ
Model: Compact
Hãng sản xuất: IUL, SA

Máy đồng hóa mẫu dạng mái chèo Masticator cho phép đồng nhất hóa triệt để các mẫu trong khi cách ly chúng khỏi mọi ô nhiễm có thể. Động cơ bền bỉ chất lượng cao Masticator sườn đảm bảo đồng nhất an toàn và hiệu quả. Các phòng thí nghiệm thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và lâm sàng tìm kiếm sự đồng nhất đáng tin cậy mà không bị nhiễm chéo miễn phí được hưởng giải pháp này. Máy trộn masticator phân tán các mẫu bên trong các túi vô trùng bằng mái chèo điều khiển hành động bẹp trong khi di chuyển mẫu từ bên này sang bên kia. Bước quan trọng này trong việc chuẩn bị mẫu đảm bảo phân phối đồng nhất các vi sinh vật trong suốt chất pha loãng. Một số mô hình bao gồm một loạt các khả năng.

Giá bán: Liên hệ
Model: Silver/ Panoramic
Hãng sản xuất: IUL, SA

Máy đồng hóa mẫu dạng mái chèo Masticator cho phép đồng nhất hóa triệt để các mẫu trong khi cách ly chúng khỏi mọi ô nhiễm có thể. Động cơ bền bỉ chất lượng cao Masticator sườn đảm bảo đồng nhất an toàn và hiệu quả. Các phòng thí nghiệm thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và lâm sàng tìm kiếm sự đồng nhất đáng tin cậy mà không bị nhiễm chéo miễn phí được hưởng giải pháp này. Máy trộn masticator phân tán các mẫu bên trong các túi vô trùng bằng mái chèo điều khiển hành động bẹp trong khi di chuyển mẫu từ bên này sang bên kia. Bước quan trọng này trong việc chuẩn bị mẫu đảm bảo phân phối đồng nhất các vi sinh vật trong suốt chất pha loãng. Một số mô hình bao gồm một loạt các khả năng.

Giá bán: Liên hệ
Model: Spin Air
Hãng sản xuất: IUL, SA

Việc giám sát ô nhiễm vi khuẩn là một quá trình quan trọng trong các cơ sở có nhu cầu đặc biệt về không khí sạch. Máy lấy mẫu không khí Spin Air cung cấp cho người sử dụng một giải pháp đơn giản, gọn nhẹ, di động để lấy mẫu không khí. Độ chính xác và công nghệ Spin tăng cường độ chính xác cho phép các máy lấy mẫu của Spin Air vượt trội hơn tính chính xác của các hệ thống lấy mẫu không khí khác.