Hiển thị tất cả 7 kết quả

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Product Description: Phụ kiên hãng Perkin Elmer Assy, Lamp, Deuterium Assy, Lamp, Deuterium, Equiv. to OEM N2920149 Hãng: Perkin Elmer Model(s) - Code : 200 Series, 785A OEM Part Number : N2920149

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Product Description: Phụ kiên hãng Perkin Elmer Lamp, Deuterium Lamp, Deuterium, Equiv. to OEM B016-0917 Hãng: Perkin Elmer - USA

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Product Description: Phụ kiên hãng Perkin Elmer Seal, Pump, HP, Gold Seal, Pump, HP, Gold, Equiv. to OEM 0990-7324 Hãng: Perkin Elmer

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Product Description: Phụ kiên hãng Perkin Elmer Seal, Pump, LP, Gold Seal, Pump, LP, Gold, Equiv. to OEM 0990-7339 Hãng: Perkin Elmer - USA

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Product Description: Phụ kiên thay thế HPLC hãng: Perkin Elmer Assy, Syringe Assy, Syringe, 250µL, Equiv. to OEM 0992-3270 Hãng: Perkin Elmer

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Product Description: Phụ kiện thay thế của hãng: Perkin Elmer High Pressure Piston Seal Backup Ring 200 Hãng: Perkin Elmer

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Mô tả: Phụ kiện thay thế của hãng: Perkin Elmer - USA Needle, Injector, Autosampler, Equiv. to OEM N2930023 Hãng: Perkin Elmer