Bộ hiệu chuẩn cho cặp nhiệt điện và RTD (PT100)

Giá bán: Liên hệ

Model: CL543B