Bộ hiệu chuẩn cho cặp nhiệt điện và RTD (PT100)

Giá bán: Liên hệ

Model: CL543B
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc