Máy phá mẫu vi sóng (Microwave digestion system)

Giá bán: Liên hệ

Model: LAVAwave
  • Hãng sản xuất:
    Biometrics Technologies Co.,Ltd.
  • Nước sản xuất:
    Mỹ