Máy Realtime PCR LIGHTGene 60 G

Giá bán: Liên hệ

Model: LIGHTGene 60 G
  • Hãng sản xuất:
    Biometrics Technologies Co.,Ltd.
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc