Bộ chiết pha rắn (Vacuum SPE Manifold) – chuẩn bị mẫu

Giá bán: 80.000.000 

Model: BF2401
  • Hãng sản xuất:
    Abel Industries® Canada Ltd
  • Nước sản xuất:
    Anh quốc