Máy lấy mẫu không khí (dùng cho vi sinh)

Giá bán: Liên hệ

Model: G.1027 - Microflow α
  • Hãng sản xuất:
    Aquaria Srl
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc