ClearSight MSMIDI96, Quạt và nguồn điện.

Giá bán: Liên hệ

Model: MSMIDI96CS
  • Hãng sản xuất:
    Cleaver Scientific Ltd
  • Nước sản xuất:
    ANH QUỐC