Hệ thống điện di 96 giếng multiSUB MIDI96

Giá bán: Liên hệ

Model: MIDI96
  • Hãng sản xuất:
    Cleaver Scientific Ltd
  • Nước sản xuất:
    ANH QUỐC