Hệ thống điện di ngang Midi, multiSUB Midi

Giá bán: Liên hệ

Model: MSMIDI
  • Hãng sản xuất:
    Cleaver Scientific Ltd
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc