Máy chuyển màng lai bán rắn protein

Giá bán: Liên hệ

Model: SD20
  • Hãng sản xuất:
    Cleaver Scientific Ltd
  • Nước sản xuất:
    ANH QUỐC