Máy đo độ mài mòn thuốc viên – Tablet Friability Testing

Giá bán: Liên hệ

Model: FRVi series
  • Hãng sản xuất:
    Copley Scientific Limited
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc