Máy chiết siêu tới hạn dung tích 25L, 50L, 100L

Giá bán: Liên hệ

Model: SFE 25L / 2x25L / 50L / 2x50L
  • Hãng sản xuất:
    EXTRATEX S.A.R.L
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc