Máy chiết siêu tới hạn dung tích 5L / 2x5L / 10L / 2x10L

Giá bán: Liên hệ

Model: SFE 5L / 2x5L / 10L / 2x10L
  • Hãng sản xuất:
    EXTRATEX S.A.R.L
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc