Máy chiết siêu tới hạn quy mô phòng thí nghiệm

Giá bán: Liên hệ

Model: SFE 200 ml
  • Hãng sản xuất:
    EXTRATEX S.A.R.L
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc