Cân xác định độ ẩm

Giá bán:

Giá KM: 30.500.000 

Model: BM 113
  • Hãng sản xuất:
    Giorgio Bormac
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc