Máy lấy mẫu không khí dùng trong vi sinh Spin Air

Giá bán: Liên hệ

Model: Spin Air
  • Hãng sản xuất:
    IUL, SA
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc