Máy cấp khí ni tơ dùng cho hệ thống Bruker EVOQ

Giá bán: Liên hệ

Model: NGA CASTORE XL iQ EVOQ
  • Hãng sản xuất:
    LNI Swissgas
  • Nước sản xuất:
    Italia