Máy tạo màng Nitơ với công nghệ iQ cho các ứng dụng Perkin Elmer QSight.

Giá bán: Liên hệ

Model: NGA CASTORE XL iQ QSight
  • Hãng sản xuất:
    LNI Swissgas
  • Nước sản xuất:
    ITALIA