Hệ thống hộp, ngăn lưu mẫu cho tủ bảo quản và tủ lạnh âm sâu

Giá bán: Liên hệ

Model: CryoBoxes
  • Hãng sản xuất:
    National Lab
  • Nước sản xuất: