Hệ thống hộp, ngăn lưu mẫu cho tủ bảo quản và tủ lạnh âm sâu

Giá bán: Liên hệ

Model: CryoBoxes