Bơm phân phối dung môi có chia mức Vdose 2400

Giá bán: Liên hệ

Model: Vdose 2400
  • Hãng sản xuất:
    WIGGENS GmbH
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc