Máy tạo khí Zero Air dùng cho Sắc ký khí model GC Plus 30000

Giá bán: Liên hệ

Model: GC Plus 30000
  • Hãng sản xuất:
    WIGGENS GmbH
  • Nước sản xuất:
    Trung Quốc