Máy tạo khí Zero Air dùng cho Sắc ký khí model GC Plus 6000

Giá bán: Liên hệ

Model: GC PLUS 6000
  • Hãng sản xuất:
    WIGGENS GmbH
  • Nước sản xuất:
    Trung Quốc