Máy dập mẫu vi sinh

Giá bán: Liên hệ

Model: HG400VW
  • Hãng sản xuất:
    WIGGENS GmbH
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc