Máy đếm khuẩn lạc – Galaxy 230

Giá bán: Liên hệ

Model: S000794
  • Hãng sản xuất:
    WIGGENS GmbH
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc