Máy đồng hóa mẫu tốc độ cao

Giá bán: 26.320 

Model: WB3000-D
  • Hãng sản xuất:
    WIGGENS GmbH
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc

Hết hàng