Máy khấy từ gia nhiệt WH 200

Giá bán: Liên hệ

Model: v
  • Hãng sản xuất:
    WIGGENS GmbH
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc