Máy khuấy từ 1 đến 6 vị trí khuấy WH620

Giá bán: Liên hệ

Model: WH620
  • Hãng sản xuất:
    WIGGENS GmbH
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc