Máy khuấy từ gia nhiệt 6 vị trí sử dụng đồng thời

Giá bán: 28.500 

Model: WH620_
  • Hãng sản xuất:
    WIGGENS GmbH
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc