Máy khuấy từ gia nhiệt gia nhiệt WH240 – HT

Giá bán: Liên hệ

Model: S000820
  • Hãng sản xuất:
    WIGGENS GmbH
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc