Mô hình giải phẫu bán thân gồm 28 phần

Giá bán: Liên hệ

  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc