Mô hình giải phẫu bệnh tá tràng lớn bằng 1/2 kích thước thật

Giá bán: Liên hệ