Mô hình giải phẫu cấu trúc gan, tíu mật và bàng quang

Giá bán: Liên hệ

  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc