Mô hình giải phẫu cấu trúc gan, tíu mật và bàng quang

Giá bán: Liên hệ