Mô hình giải phẫu cơ xương chi dưới lớn 3/4 kích thước thật

Giá bán: Liên hệ