Mô hình giải phẫu cơ xương chi trên gồm 6 phần

Giá bán: Liên hệ