Mô hình giải phẫu cơ xương chi trên gồm 7 phần lớn bằng kích thước thật

Giá bán: Liên hệ