Mô hinh giải phẫu dạ dầy, gan tụy, lá lách, gồm 6 phần

Giá bán: Liên hệ

  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Italia