Mô hinh giải phẫu dạ dầy, gan tụy, lá lách, gồm 6 phần

Giá bán: Liên hệ