Mô hình giải phẫu da gồm2 phần, phóng đại 70 lần

Giá bán: Liên hệ