Mô hình giải phẫu đốt sống cổ thứ 5 lớn gấp 7 lần kích thước thật

Giá bán: Liên hệ