Mô hinh giải phẫu gan, túi mật.lớn bằng 1/5 kích thước thật

Giá bán: Liên hệ

  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc