Mô hinh giải phẫu gan, túi mật.lớn bằng 1/5 kích thước thật

Giá bán: Liên hệ