Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu 6 phần.

Giá bán: Liên hệ