Mô hình giải phẫu hệ tiêu hóa gồm 3 phần

Giá bán: Liên hệ