Mô hinh giải phẫu hệ tuần hoàn 2 phần

Giá bán: Liên hệ

  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Italia