Mô hình giải phẫu tai 3 Phần lớn gấp 3 lần kích thước thật

Giá bán: Liên hệ