Mô hình giải phẫu thận 2 phần. lớn bằng kích thước thật

Giá bán: Liên hệ

  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc