Mô hình giải phẫu toàn thân kích thưpớc 1/2 kích thước thật 33 phần

Giá bán: Liên hệ

  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc