Mô hình giải phẫu toàn thân kích thưpớc 1/2 kích thước thật 33 phần

Giá bán: Liên hệ