Mô hình giải phẫu toàn thân lớn 1/2 kích thước thật gồm 45 phần

Giá bán: Liên hệ

  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc