Mô hình giải phẫu toàn thân lớn 1/2 kích thước thật gồm 45 phần

Giá bán: Liên hệ