Mô hình giải phẫu tuyến tụy , tá tràng, là lách, tứi mật, Ống dẫn mật.

Giá bán: Liên hệ

  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc